Dags att söka till Sport Campus Sweden och hösten 2014!

NEW_Logo_Sport-Campus-Sweden_Ec-4color

Du som finns eller är på väg till Stockholm bör överväga att söka till ett av Sveriges bästa

stöd inom kombinationen elitidrott och högre studier. Ansökan hittar du enkelt på SCS hemsida www.sportcampussweden.se. Gå in på Ansökan och fyll i dokumentet. Skicka iväg till SCS med ett enkelt klick och du är klar.

OBS! Din ansökan ska vara inne före 15 april

Året börjar

2014-02-01
Vad gör en ordförande egentligen från december till februari? Firar jul, nyår, kopplar, vilar upp sig inför det nya året? Njae, inte precis…

I december måste bevakning ske inför alla anmälningar som ska in med kort varsel inför EKF Kendo domarseminarium och tillhörande sökande för dangraderingar , vi har alla anmälningar till EKFs årsmöte, KendoEM mm. Det är mycket som har deadline 31/12

I januari ska verksamhetsberättelsen in till SBoK och alla dokument inför stämman (Utökad verksamhetsberätteslse, bokslutet, verksamhetspalen och dess budget) ska förberedas. Information och statistik från föregående år ska hittas. Foton är fint att ha. Valberedningen ska aktiveras. Revisorerna ska kontaktas.

I Februari ska alla dokument inför stämman fastställas. Definitiva anmälningar till EKFs årsmöte, KendoEM/ och tillhörande graderingsanmälan ska göras. Kyudoanmälningar till det internationella seminariet ska signeras. Vi förbereder dangraderingarna inför SUGO. Information ska nå de domarkandiater som EKF valt ut för KendoEM. Det är en försmak av hur året börjar, och sen är det bara att öka farten… J
Mvh Anette

Kallelse förbundsstämma 2014

Datum: 22 mars. Plats: World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1.

Tid: klockan 10 – 12. Fullmaktsgranskning 9.30 – 10. Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 15 januari.

EKF Dangradering 1-7 dan, Bristol 23 mars 2014

Ansökan om tillstånd att gradera vid denna gradering FÖR ALLA DANGRADER ska vara ordförande tillhanda senast 25 februari 2014. Använd blanketten som hittas under GRADERING.

För 6-7 dan sker anmälan via Kendoförbundet, övriga enligt instruktion från arrangören, se nedan.

Obs att betalning av anmälningsavgiften ska vara Förbundet tillhanda (gäller endast 6-7 dan) senast 28 februari för att anmälan ska anses giltig. Övriga dangraderingar betalas enl instruktion från arrangören, se nedan.

Grading will take place on Sunday 23rd March 2014 starting around 14.00 at the latest.

Please find information pack attached (klicka på länken: BKA-EKF Iaido High Grade Seminar and Grading).Registration to seminar and lower grade exams will be made via BKA according to information provided.

Registration to EKF 6th and 7th Dan grading has to take place, as always, via the EKF website, members area, EKF exams registration.