Kendoförbundet bjuder in till det första årliga nationella domarseminariumet!

Den 14-16 november 2014 kommer Mats Wahlqvist, 7 dan renshi, hålla det första av förhoppningvis många årliga domarläger.
Lägret, som är tänkt flyttas runt mellan Götaland, Svealand och Norrland, hålls detta år i Budohuset, Uppsala.
Lägret kostar endast 100kr (betalas på plats) för shinpandeltagare och är öppet för alla med nidan och uppåt.
Alla med lägre grad får komma och gratis träna shiai på lägret.
Det kommer även hållas en gradering 1 kyu och 1 dan på söndagen.
Uppsala Kendo erbjuder gratis golvlogi i Budohuset.

Anmäl er till lägret här.
Sista anmälan till lägret är den 9 november.

Anmäl er till graderingen här.
Anmälan till gradering ska ske senast den 13 oktober.

Schema
Fredag:
20:00-21:00 Fri keiko
Lördag:
09:00-11:30 Domarträning
Lunch
13:00-17:00 Domarträning
17:00-18:00 Fri keiko
Söndag:
09:00-11:00 Domarträning
11:00-12:00 Träning för graderingsdomare och gradering 1 kyu och 1 dan
12:00-13:00 Fri keiko

Svenska framgångar i japanska mästerskap

Jesper Waldestål från Falkenbergs Judo Klubb, som sedan april spenderar ett år i Japan för att träna iaido och jodo hos Shimbukan i Kawasaki, har under två helger vunnit två regionala tävlingar. Den 29/6 vann han yondanklassen i Kanagawa Ken Iaido Taikai, och den 6/7 vann han sandanklassen i Kanagawa Ken Jodo Taikai. I Kanagawa Ken Jodo Taikai deltog även Sida Yin från FSKA, i yondanklassen, men han åkte dessvärre ut mot fjolårets vinnare i första rundan.

Alla jobbar ideeellt…

2014-06-24
Det har varit skralt med inlägg från ordförande på sistone men det beror positivt nog på att vi arbetat så intensivt med så många frågor under 2013-2014 att detta nedprioriterats.

Att jag är ”det institutionella minnet” i styrelsen har medfört att jag tillsammans med dokumentansvarig tillika vice ordförande Peter Höglund har jobbat med att hitta information och protokoll som verifierar en mängd rutiner och att dokumentera detta samt att uppdatera befintliga dokument. Att detta inneburit att minst 10 tim i veckan ägnats åt förbundet har varit både tufft och givande. Då registeransvaret tagits över (efter 15 år!) av vår sekreterare Robert Staflin har varit en bra avlastning.

Vi insåg under 2012 att hemsidan var förlegad och jobbade under 2013 ytterligare med att få till en hemsida som uppfyller informationsbehoven hos våra medlemmar och styrelsens behov av att kunna dela dokument. Under 2014 har vi försökt förbättra den ytterligare och det har varit många timmars arbete för vår webmaster Sida Yin

Under 2012 och 2013 har vi brottats med problematiken att ombildandet från sektion till förbund inneburit en del ökade kostnader som inte förutsågs. En budget som år efter år läggs med minusresultat är inger önskvärt. Under 2014 fortsätter vi att se över var vi måste prioritera för att få en budget i balans och uppskattar klubbarnas input i budgetarbetet som drar igång i oktober.

Vi lever ju i den verklighet det innebär att vara en ideell organisation och att vår styrelse arbetar ideellt med stort hjärta. Vi som klubbar inom förbundet måste alla komma ihåg att även för styrelsen finns det ett liv med begravningar, bröllop, barn, flytt, nya jobb mm och ha förståelse för att saker ibland tar längre tid än man trott och även visa uppskattning för all den tid och energi de bidrar med i förbundet, de gör ett fantastiskt jobb!!

Mvh Anette