Dangradering upp till 3 dan Riksläger 2018

Nästa möjlighet att gradera upp till 3 dan i Iaido sker på Rikslägret i
Stockholm den 11 November.
Anmälningsformuläret finns här.
Sista datumet för anmälan är 2018-11-01