Jodo SM 2018

Svenska mästerskapet i Jodo äger rum i Göteborg den 24-25 mars 2018.

Se inbjudan här: Inbjudan Jodo SM 2018

Anmälningsformuläret finns här:
Anmälan Jodo SM 2018 (1) (Unicode Encoding Conflict)