Kyudo: Landslaget till EM 2019

Landslaget till EM i Kyudo 2019 är uttaget och ratificerat. 

Omae: Knut Högvall (Issha Kyudo Kai, Uppsala)
Niban: Uwe Klosa (Hokushinkan Kyudo, Uppsala)
Ochi: Ingemar Karlsson (Issha Kyudo Kai, Uppsala) 
Reserv: Per Ybo (Hokushinkan Kyudo, Uppsala)