Lennart Johansson, Kendo 2 dan, Iaido 5 dan har lämnat oss

lennart-johanssonEn av våra äldsta budokas har avlidit. Lennart Johansson var över 50 år när han började träna jiujitsu hos Kurt Durewall i början av 70-talet. Han blev nyfiken på kendo i början av 80-talet, vilket ledde till att han ett par år senare kom att bli en av grundarna till Göteborgs Kendoklubb. Kendointresset ledde snart även till iaido och jodo, vilka han utövade i Iaidoföreningen Shinken från dess bildande 1989. Genom åren kom han att betyda mycket för kendos- jodos- och iaidos tävlings- och lägerverksamhet i Göteborg. 2000 fick Lennart Svenska Budoförbundets då högsta utmärkelse ”Förtjänsttecken nummer 5” för sina uppoffringar för budo. 2003 blev han uttagen till svenska iaidolandslaget i 5 dan-klassen, då 80-åringen imponerade den japanska delegationen vid iaido EM i Paris. Lennart fortsatte att vara aktiv i budo under resten av sitt långa liv. Han blev 92 år.