2021 och framtiden.

Till Kendoförbundets klubbar och utövare
Tankar om året som gått och framtiden
Vi har under det gångna året haft prövningar som få av oss nog kunde ana när vi började året. Förbundets klubbar runtom i landet har likväl gjort sitt bästa för att anpassa och omforma sina träningstillfällen. Ni har gjort ett beundransvärt jobb med detta! I många klubbar så blev anpassningar som var helt nya, det normala för de nybörjare som dök upp under våren. Flera klubbledare berättar om nybörjare som på veckobasis frågar efter när träningen skall komma igång igen och det om något ger ändå hopp om en god framtid efter pandemin. Detta efter att i vissa falla bara kunnat delta vid 3-4 träningstillfällen. Våra arter har aldrig dragit stora massor men vi har istället fördelen att de som väl dras till våra idrotter stannar desto längre. Vi hade under 2020 (Covid-19 till trots) nybörjare i ett ålderspann mellan 12 och 76 år. I detta är vi i princip unika!

För ett idrottsförbund med strax under 1000 medlemmar så har vi likväl, eller kanske just p.g.a. detta, en genomgående hög teknisk nivå bland våra utövare.
Ingen av dessa utövare, nybörjare eller fleråriga, skulle dock ha kvar engagemanget utan alla de tränare/lärare inom respektive arter som runtom i landet ger timme efter timme, år efter år för att vi alla ska kunna bli lite bättre.

Kom ihåg att även om ni kanske inte just nu kan träna som vanligt så kan de som hållit i era träningspass likväl svara på era frågor om teori, om den där lilla detaljen i fotarbetet, vinkeln som blev helt rätt, eller helt fel i en kata. Det är även många internationellt välkända ansikten inom kendo, iaido, naginata och jodo som hållit i och fortsätter hålla onlinesessioner via t.ex. Zoom.

Framskjutna internationella tävlingar
Under 2020 har vi sett hur evenemang efter evenemang på internationell såväl som nationell nivå ställts in eller skjutits på men det finns samtidigt en framtidstro hos våra Europeiska och internationella förbund där vi gemensamt blickar mot framtida evenemang. EM i Kendo såväl som Naginata 2020 sköts på framtiden och slutligen även VM i Kendo som skulle gått av stapeln detta år i Paris vilket nu framskjutits till 2022. Det är tydligt att alla de europeiska förbundens medlemmar längtar, mer än någonsin tidigare till den dag där vi återigen kan åka på läger och tävlingar tillsammans. Här i Sverige skulle vi ha arrangerat EM i Naginata, ett evenemang som nu är skjutet på framtiden. Men även kring detta så hoppas vi nu på 2021/2022 som en ny tid för genomförande! Våra budofamiljer är stora och sträcker sig tvärs över landsgränser. Saknaden blir därav stor i dessa tider när vi på många sätt blivit avskurna från varandra. Med det sagt så går det likväl mot ljusare tider! Låt oss se detta som en möjlighet att förbereda oss än mer inför kommande läger och tävlingar.

Kyudo och Kendo Open 2020
Det är lätt att tänka att allt blev inställt 2020, kom då ihåg att Covid-19 tills trots så kunde Stockholmsklubbarna under andra halvan av 2020 glädjande nog genomföra Stockholm Kendo Open. Det internationella deltagandet var begränsat, men intresset för tävlan och att träffas var likväl stort. Även Kyudo genomförde flera nationella evenemang under året. Det är min förhoppning att de arrangerande klubbarna under 2021 återigen kommer kunna ge SKO den självklara plats nationellt såväl som internationellt som evenemanget tidigare haft. När pandemin väl är över så kommer det finnas ett större intresse än någonsin tidigare av att delta i precis den typ av evenemang som SKO och andra evenemang av rikskaraktär utgör!

Landslag 2021
Vi har sedan årsskiftet en ny landslagsledning för såväl herr som damsidan inom Kendo. Samtliga i ledningen har en mångårig erfarenhet av landslag och elitträning i såväl sveriges som andra lands landslag. Våra utövare håller god kvalitet inom sina respektive idrotter internationellt och det är ingen överdrift att säga att vi i styrelsen är stolta över alla våra landslag såväl som deras bedrifter genom de gångna åren.

Låt oss nu hoppas att vaccineringsprocessen går snabbt, och att våra lokaler kan öppnas upp igen så att vi återigen, kan komma igång med träning runtom i landet.


Cierán Jimmy Thorsell
Ordförande
Svenska Kendoförbundet