Förbundsstyrelsen 2018

På årsstämman den 17e mars 2018 valde förbundets medlemmar en ny styrelse.

Ordförande Jimmy Thorsell
Vice Ordförande Kirsi Höglund
Sekreterare Martin Ledin
Kassör Antonio Arteaga

Artansvariga ledamöter 
Kendo Nils Björkegård
Jodo Jesper Waldestål
laido Peter Höglund
Naginata Kirsi Höglund
Kyudo Linda Wohlin

Avslut-ny energi?

Mitt kanske sista ”ordförande har ordet”… det är lite ledsamt, det måste erkännas.

Jag har verkligen uppskattat förtroendet att få vara ordförande för ett förbund som trots sin litenhet och komplexitet i mina ögon är ett oerhört viktigt förbund. Dess grundande och traditioner är det som skapat det stora Budo och Kampsportförbund som finns idag.

Att få arbeta med så många hårt engagerade personer som får väldigt lite feedback på allt de gör och ändå se att de fortsätter ge allt för att ni ska få träna och tävla i det som engagerar er har varit en ynnest. Missta er inte, att sitta i förbundsstyrelsen är ingen dans på rosor, det kräver mycket tid och tanke, men när vi ser att länken från person till klubb till omvärld knyts ihop så är det tillfredsställande. Utan dessa personer blir er vardag inte lika lätt kom ihåg det när ni tycker att byråkrati är långsamt…

Därför måste jag nu uppmana er att hjälpa valberedningen med att få fram kandidater till det flertal poster som nu är vakanta. Jag, med flera, har arbetat för förbundet i många år och behöver ta en paus. Det är dags för er att kliva fram och göra ert eget intryck på den budovärld ni vill ha. Finns det nån som är engagerad och kan prata för oss eller visa upp oss mer? Finns det nån som kan PR-världen? Finns det nån som älskar ekonomi? Finns det nån som orkar med vardaglig administration? Vem kan modernisera vår hemsida? Finns det nån som kan föra vår talan i det internationella arbetet? Alla dessa är personer som behövs, och de behövs NU! Så kliv fram och hör av er!
//Anette

Anti-Doping

Som ni säkert inte undgått att höra har det varit en ganska stor diskussion om doping sedan sommaren som bland annat har resulterat i att Rysslands friidrotts förbund blivit avstängt från internationellt tävlande. Den doping inom friidrott som uppdagades i somras via det Tyska TV bolaget ARD var dock inte begränsat till enbart Ryssland.

Viktigt för vår del är att det återigen satt fokus på doping i idrotts och tävlingssammanhang, vilket i sin tur gör att kraven på en dopingfri idrott ökar.

FIK ser allvarligt på doping och kommer att slå ner hårt om det upptäcks i tränings- eller tävlings-sammanhang. Om doping påvisas kan landet bli uteslutet från internationella tävlingar i våra sportgrenar eller räkna med andra åtgärder från FIK och/eller WADA.

FIK påpekar även att det finns få reella fördelar med doping, långvariga och bra resultat nås genom bra träning och sund balanserad kost, aldrig genom användandet av medel för att uppnå snabba eller kortsiktiga prestandaförbättringar. Detta gäller även så kallade kosttillskott som ofta innehåller dopingliknande ämnen och dessutom ofta påverkar ämnesomsättningen på lång sikt till det sämre.

FIK’s anti-doping regler 2015:
https://www.kendo-fik.org/english-page/phot-jif/FIK-2015-AD-rule-2014-12-17-final.pdf

Om anti-doping, träning och kost:
https://www.kendo-fik.org/english-page/phot-jif/Anti-doping-manual-for-kenshi.pdf

I de fall då någon utövare på grund av ett medicinskt tillstånd måste ta medel som klassas som dopingpreparat skall denne i god tid innan tävling anmäla detta och ansöka om undantag. En sådan ansökan behandlas individuellt av FIK, läkare eller tränare kan inte ”godkänna” användandet och man kan inte begära ett undantag i efterhand. Är man det minsta tveksam skall man ta kontakt med dopingansvarige eller specialist inom idrottsmedicin.

Med vänlig hälsning/Joachim Persson Anti-Dopingansvarig

2015-08-15

Det har varit en intensiv tid sedan årsmötet. Styrelsen har haft möten och fortsatt arbetet med att uppdatera alla våra dokument. Ett arbete som både är en rutinåtgärd och en nödvändighet då vi kontinuerligt för in förbundsarbetet i den digitala världen. Därmed måste alla dokument uppdateras i sina instruktioner och hänvisningar och hur de relaterar till andra dokument. Vi ber både om tålamod då dokument inte stämmer med hur det ska vara och att ni informerar oss då ni finner felaktigheter. Vår omvärld består både av organisationer som ligger före oss i digitaliseringen och andra som fortfarande vill ha allt på papper. Vi vill kunna hantera bägge världar gentemot våra moderförbund.

Hemsidan struktureras om och uppdateras allteftersom ny behov uppstår och information efterfrågas. Även här uppskattas all input. Skicka den gärna till webmaster@kendofobundet.se eller info@kendoforbundet.se.

Kendo VM i Japan var en stor händelse (mer om detta finner ni från Kendoansvarig) komplett med jordbävningar bland alla andra utmaningar. Framför oss har vi nu att vi är värdar för Jodo EM i Falkenberg (18-20/9), ett arbete där många i styrelsen, nästan alla jodoutövare och även ett flertal som inte utövar idrotten jobbar långa dagar med att färdigställa allt. Stor eloge och tack till er alla !!

Ingen ”Ordförande har ordet” är väl komplett utan en liten moralkaka:

Vid årsmötet var det endast 3 (TRE!) klubbar som var närvarande – en demokrati fungerar inte om inte dess medlemmar deltar.

Endast ett fåtal klubbar hade besvarat valberedningens uppmaning (stort tack till er som jobbade intensivt med detta!) att fylla i nomineringslistorna. Detta är ett problem. Jag vill starkt be er att fylla i nomineringarna. Det handlar inte bara om att ställa nya personer till förfogande utan är även ett utryck för ert förtroende för de som ev redan sitter i styrelsen. Om ni inte ens vill ange dem för omval kan vi börja undra om ni har förtroende för oss? Detta kan i värsta fall kan medföra att de inte ställer upp för omval!

Vi fick inte heller någon kandidat för kassörsposten för 2015. Ingen styrelse, inget förbund, inget landslag, kan fungera utan kassören. Detta var en skandal. Ingen i styrelsen vill fortsätta utan att kunna jobba, men tack vare Sida Yins stora engagemang ställde han upp som kassör tillfälligt. Detta möjliggjorde att vi kunde börja verksamhetsåret med en komplett styrelse. Det utlovades att en ny kandidat skulle dyka upp under året. Ingen har ännu hört av sig dock. Vi ber er alla se efter bland er om det inte kan finnas någon som kan kliva in i den rollen, både som adjungerad under 2015 och med mål att fortsätta under 2016. Om ni inte gör detta riskerar ni att bränna ut alla era fantastiska företrädare som nu arbetar dubbelt/trippelt med att göra det arbete som är en förutsättning för att klubbar och landslag ska kunna finnas och fungera inom de ramar som dikterats för oss av RF.

Väl mött och med en önskan om fortsatt sommarväder ett tag till/ Anette

DANGraderingar utomlands 2016

För dangradering utomlands, kom ihåg läsa Direktiv för Gradering utomlands och att skicka in ansökan om att gradera i god tid! (Länk till blankett samt direktiv finns under Gradering/Gradering Utomlands). Försenade ansökningar behandlas inte så dubbelkolla gärna att den kommit fram. Ansökan skickas alltid till register@kendoforbundet.se

Kendo:
*1 – 5 Dan, 19 Juni 2016 i Tyskland
*1 – 5 Dan, 22 Augusti 2016 in Chisinau, Moldavien
*1 – 5 Dan, 02 Oktober 2016 in Belgrad, Serbien
*1 – 7 Dan, 17 Juli 2016 in Budapest, Hungary

Iaido:
*1 – 7 Dan, 29 May 2016 in Modena, Italy.
För mer info se Iaido_Modena_20160529.
För anmälan till 6-7 dan gäller sista dag 2016-05-10
*1 – 7 Dan, 20 November in Budapest, Hungary
För anmälan till dangradering gäller sista dag 2016-11-01 för inskickad ansökan till register@kendoforbundet.se

Jodo:
*1 – 7 Dan 25 September i Magglingen, Schweiz.
*1 – 5 Dan 26 Maj i Villingen, Tyskland.

Delta utom tävlan vid ett EM

Då anmälan till alla EM måste göras via Kendoförbundet måste även de som vill delta vid ev seminarier anmälas via förbundet. Detta görs enklast genom att fylla i formuläret och maila det till sekreterare@kendoforbundet.se. Blankett Deltagande EM

OBS att det endast gäller icke-tävlande, sökande till dangradering använder därför avsedd blankett, inte denna.

  • Ansökan ska vara sekreteraren tillhanda SENAST två veckor före Final Entry, helst före Pre-entry, kontakta manager för datum.
  • Inbetalning av avgifter sker till Kendoförbundets PG 61 21 20-6 SENAST två veckor före Final Entry

Tsunemori Kaminoda har avlidit

Vi har den sorgliga uppgiften att meddela att Tsunemori Kaminoda har avlidit i en ålder av 88 år. Han var en mycket känd och uppskattad sensei inom både jodo, iaido och kendo.

Han tog väldigt bra hand om besökare från Sverige när de var i Japan och har även varit i Sverige flera gånger. Traditionell budo har förlorat en av de största mästarna.

2014-12-31

Nyårsafton. Idag borde man begrunda vad man åstadkommit under året och dra lärdomar av det inför det nya året….

Vi som sitter i styrelsen har haft ett tufft år. Flera frånfall har inneburit att vi måst täcka upp för varandra i styrelsearbetet och då de flesta även är drivande i sina egna klubbar i styrelser och som instruktörer utöver att själva träna (förutom ordinarie jobb och familjer mm) så har det varit  svårt att få tiden att räcka till.

Dock har vi utöver det ordinarie arbetet fått en Drogpolicy på plats, uppdaterat dokumentmallar och de flesta styrande dokument (det är värt att gå in och läsa de som finns för din idrott…). Vi har tagit fram enhetliga landslagsdräkter för vårt förbund. Naginata har infört barndiplom. Vi har firat att Kendo funnit i 50 år i Sverige och vi har välkomnat nya klubbar/idrotter i klubben i Lidköping, Kalmar och Linköping.

Jag vill verkligen framföra mitt TACK till alla i styrelsen som bidragit till detta och för att ni inspirerar och kämpar på!!!

Med förhoppning om massor av ny energi inför det nya året 2015 önskas ett GOTT NYTT ÅR /Anette

AJKF Kendo Dan examination 4-7 dan at 16WKC

AJKF inbjuder till att grader 4-7 dan den 1 juni 2015 i samband med KendoVM i Japan

Se bilagt villkor för sökande samt avgifter från AJKF: Instruktion från AJKF för sökande
Alla sökande måste fylla i följande blankett Application Form for AJKF Dan Examination_16WKC (obs att orginalet med signatur ska skickas!)
samt måste bilägga en kopia av sitt diplom.

Dessa postas till:
Svenska Budo&Kampsportförbundet /Svenska Kendoförbundet
Att: Anette Persson Sunje
Ölandsgatan 42, SE-116 63 Stockholm, SWEDEN

Kendoförbundet måste skicka en samlad ansökan (individuella blanketter till AJKF mottages inte av AJKF). Då denna ska vara AJKF tillhanda i tid måste sista datum för inskickande av ansökan respekteras: 5 februari 2015. Inga ansökningar inkomna efter detta datum tas med.