20180907

Alltmedan det för många enbart är valet som är aktuellt så har vi i kendoförbundet något än mer intressant att se fram emot. Den kommande veckan går VM i Kendo av stapeln i Korea, och våra landslagsmedlemmar är väl förberedda för att ta sig an de andra lagen.

I Styrelsen så har vi de senaste åren gått över till att ha färre fysiska sammanträden vilket sparar små men nödvändiga delar av våra medel, som vi istället kan lägga på att ha en korrekt representation vid internationella evenemang. Närmast i tiden ligger just VM i Kendo. Samma vecka håller såväl Europeiska som det Internationella Kendoförbundet sina respektive årsmöten (General Assembly) och jag ser fram emot att träffa såväl gamla som nya vänner från alla de  länder som deltar.

Flera medlemmar i kendolandslaget är redan på plats, först träning i japan och sedan vidare till Korea för att delta i årets tävlingar. Motivationen är på topp och Sverige kommer säkerligen prestera bra även i detta års tävlingar.

Sist men inte minst så vill jag tacka alla våra tränare och klubbansvariga ute i landet som gör ett hästjobb med att driva våra arter framåt. Vare sig det är Kendo, Naginata, Jodo, Iaido eller Kyudo, så står vi starka tekniskt i internationella tävlingar, mycket tack vare era insatser ute i klubbarna. Få andra idrotter har den disciplin och fokus som våra utövare har. Få andra idrotter tar regelbundet med sig medaljer hem så som vi gör.

Mvh
Jimmy

Avslut-ny energi?

Mitt kanske sista ”ordförande har ordet”… det är lite ledsamt, det måste erkännas.

Jag har verkligen uppskattat förtroendet att få vara ordförande för ett förbund som trots sin litenhet och komplexitet i mina ögon är ett oerhört viktigt förbund. Dess grundande och traditioner är det som skapat det stora Budo och Kampsportförbund som finns idag.

Att få arbeta med så många hårt engagerade personer som får väldigt lite feedback på allt de gör och ändå se att de fortsätter ge allt för att ni ska få träna och tävla i det som engagerar er har varit en ynnest. Missta er inte, att sitta i förbundsstyrelsen är ingen dans på rosor, det kräver mycket tid och tanke, men när vi ser att länken från person till klubb till omvärld knyts ihop så är det tillfredsställande. Utan dessa personer blir er vardag inte lika lätt kom ihåg det när ni tycker att byråkrati är långsamt…

Därför måste jag nu uppmana er att hjälpa valberedningen med att få fram kandidater till det flertal poster som nu är vakanta. Jag, med flera, har arbetat för förbundet i många år och behöver ta en paus. Det är dags för er att kliva fram och göra ert eget intryck på den budovärld ni vill ha. Finns det nån som är engagerad och kan prata för oss eller visa upp oss mer? Finns det nån som kan PR-världen? Finns det nån som älskar ekonomi? Finns det nån som orkar med vardaglig administration? Vem kan modernisera vår hemsida? Finns det nån som kan föra vår talan i det internationella arbetet? Alla dessa är personer som behövs, och de behövs NU! Så kliv fram och hör av er!
//Anette

2015-08-15

Det har varit en intensiv tid sedan årsmötet. Styrelsen har haft möten och fortsatt arbetet med att uppdatera alla våra dokument. Ett arbete som både är en rutinåtgärd och en nödvändighet då vi kontinuerligt för in förbundsarbetet i den digitala världen. Därmed måste alla dokument uppdateras i sina instruktioner och hänvisningar och hur de relaterar till andra dokument. Vi ber både om tålamod då dokument inte stämmer med hur det ska vara och att ni informerar oss då ni finner felaktigheter. Vår omvärld består både av organisationer som ligger före oss i digitaliseringen och andra som fortfarande vill ha allt på papper. Vi vill kunna hantera bägge världar gentemot våra moderförbund.

Hemsidan struktureras om och uppdateras allteftersom ny behov uppstår och information efterfrågas. Även här uppskattas all input. Skicka den gärna till webmaster@kendofobundet.se eller info@kendoforbundet.se.

Kendo VM i Japan var en stor händelse (mer om detta finner ni från Kendoansvarig) komplett med jordbävningar bland alla andra utmaningar. Framför oss har vi nu att vi är värdar för Jodo EM i Falkenberg (18-20/9), ett arbete där många i styrelsen, nästan alla jodoutövare och även ett flertal som inte utövar idrotten jobbar långa dagar med att färdigställa allt. Stor eloge och tack till er alla !!

Ingen ”Ordförande har ordet” är väl komplett utan en liten moralkaka:

Vid årsmötet var det endast 3 (TRE!) klubbar som var närvarande – en demokrati fungerar inte om inte dess medlemmar deltar.

Endast ett fåtal klubbar hade besvarat valberedningens uppmaning (stort tack till er som jobbade intensivt med detta!) att fylla i nomineringslistorna. Detta är ett problem. Jag vill starkt be er att fylla i nomineringarna. Det handlar inte bara om att ställa nya personer till förfogande utan är även ett utryck för ert förtroende för de som ev redan sitter i styrelsen. Om ni inte ens vill ange dem för omval kan vi börja undra om ni har förtroende för oss? Detta kan i värsta fall kan medföra att de inte ställer upp för omval!

Vi fick inte heller någon kandidat för kassörsposten för 2015. Ingen styrelse, inget förbund, inget landslag, kan fungera utan kassören. Detta var en skandal. Ingen i styrelsen vill fortsätta utan att kunna jobba, men tack vare Sida Yins stora engagemang ställde han upp som kassör tillfälligt. Detta möjliggjorde att vi kunde börja verksamhetsåret med en komplett styrelse. Det utlovades att en ny kandidat skulle dyka upp under året. Ingen har ännu hört av sig dock. Vi ber er alla se efter bland er om det inte kan finnas någon som kan kliva in i den rollen, både som adjungerad under 2015 och med mål att fortsätta under 2016. Om ni inte gör detta riskerar ni att bränna ut alla era fantastiska företrädare som nu arbetar dubbelt/trippelt med att göra det arbete som är en förutsättning för att klubbar och landslag ska kunna finnas och fungera inom de ramar som dikterats för oss av RF.

Väl mött och med en önskan om fortsatt sommarväder ett tag till/ Anette

2014-12-31

Nyårsafton. Idag borde man begrunda vad man åstadkommit under året och dra lärdomar av det inför det nya året….

Vi som sitter i styrelsen har haft ett tufft år. Flera frånfall har inneburit att vi måst täcka upp för varandra i styrelsearbetet och då de flesta även är drivande i sina egna klubbar i styrelser och som instruktörer utöver att själva träna (förutom ordinarie jobb och familjer mm) så har det varit  svårt att få tiden att räcka till.

Dock har vi utöver det ordinarie arbetet fått en Drogpolicy på plats, uppdaterat dokumentmallar och de flesta styrande dokument (det är värt att gå in och läsa de som finns för din idrott…). Vi har tagit fram enhetliga landslagsdräkter för vårt förbund. Naginata har infört barndiplom. Vi har firat att Kendo funnit i 50 år i Sverige och vi har välkomnat nya klubbar/idrotter i klubben i Lidköping, Kalmar och Linköping.

Jag vill verkligen framföra mitt TACK till alla i styrelsen som bidragit till detta och för att ni inspirerar och kämpar på!!!

Med förhoppning om massor av ny energi inför det nya året 2015 önskas ett GOTT NYTT ÅR /Anette

Uppdateringar

2014-09-24
Vi har tyvärr legat lite efter med att uppdatera hemsidan, men vi jobbar för fullt med detta. Tävlingsresultat mm brukar alltid komma upp snabbt, men framtiden är svår att skriva om… Även jag har haft färdiga texter som inte kommit ut på hemsidan, de finns nu upplagda under Ordförande har ordet.

Aktuellt just nu är att jag deltog vid årets JodoEM och hejade på vårt landslag samt formellt tog över arrangörskapet för evenemanget med mottagandet av flaggan vid prisutdelningen. Nästa års JodoEM går av stapeln i september 2015 i Falkenberg och i arbetsgruppen ingår bl a Sida Yin (Jodoansvarig), Caiza Wranning (Jodomanager), jag (Ordförande och arrangör av förra gången vi hade JodoEM i Sverige 2004). Vi hoppas att alla klubbar kan ställa upp med funktionärer! Mer info om JodoEM 2015 finns på hemsidan. Hör av er om ni är intresserade!!

Vi har, efter flera års diskussioner och sökande, nu fastställt en enhetlig landslagsdräkt för Svenska Kendoförbundets alla idrotter! Artansvariga och landslagsledningar kommer nu att prova de nya dräkterna/kläderna innan de beställs till landslagen.
Mvh/Anette

Alla jobbar ideeellt…

2014-06-24
Det har varit skralt med inlägg från ordförande på sistone men det beror positivt nog på att vi arbetat så intensivt med så många frågor under 2013-2014 att detta nedprioriterats.

Att jag är ”det institutionella minnet” i styrelsen har medfört att jag tillsammans med dokumentansvarig tillika vice ordförande Peter Höglund har jobbat med att hitta information och protokoll som verifierar en mängd rutiner och att dokumentera detta samt att uppdatera befintliga dokument. Att detta inneburit att minst 10 tim i veckan ägnats åt förbundet har varit både tufft och givande. Då registeransvaret tagits över (efter 15 år!) av vår sekreterare Robert Staflin har varit en bra avlastning.

Vi insåg under 2012 att hemsidan var förlegad och jobbade under 2013 ytterligare med att få till en hemsida som uppfyller informationsbehoven hos våra medlemmar och styrelsens behov av att kunna dela dokument. Under 2014 har vi försökt förbättra den ytterligare och det har varit många timmars arbete för vår webmaster Sida Yin

Under 2012 och 2013 har vi brottats med problematiken att ombildandet från sektion till förbund inneburit en del ökade kostnader som inte förutsågs. En budget som år efter år läggs med minusresultat är inger önskvärt. Under 2014 fortsätter vi att se över var vi måste prioritera för att få en budget i balans och uppskattar klubbarnas input i budgetarbetet som drar igång i oktober.

Vi lever ju i den verklighet det innebär att vara en ideell organisation och att vår styrelse arbetar ideellt med stort hjärta. Vi som klubbar inom förbundet måste alla komma ihåg att även för styrelsen finns det ett liv med begravningar, bröllop, barn, flytt, nya jobb mm och ha förståelse för att saker ibland tar längre tid än man trott och även visa uppskattning för all den tid och energi de bidrar med i förbundet, de gör ett fantastiskt jobb!!

Mvh Anette

Året börjar

2014-02-01
Vad gör en ordförande egentligen från december till februari? Firar jul, nyår, kopplar, vilar upp sig inför det nya året? Njae, inte precis…

I december måste bevakning ske inför alla anmälningar som ska in med kort varsel inför EKF Kendo domarseminarium och tillhörande sökande för dangraderingar , vi har alla anmälningar till EKFs årsmöte, KendoEM mm. Det är mycket som har deadline 31/12

I januari ska verksamhetsberättelsen in till SBoK och alla dokument inför stämman (Utökad verksamhetsberätteslse, bokslutet, verksamhetspalen och dess budget) ska förberedas. Information och statistik från föregående år ska hittas. Foton är fint att ha. Valberedningen ska aktiveras. Revisorerna ska kontaktas.

I Februari ska alla dokument inför stämman fastställas. Definitiva anmälningar till EKFs årsmöte, KendoEM/ och tillhörande graderingsanmälan ska göras. Kyudoanmälningar till det internationella seminariet ska signeras. Vi förbereder dangraderingarna inför SUGO. Information ska nå de domarkandiater som EKF valt ut för KendoEM. Det är en försmak av hur året börjar, och sen är det bara att öka farten… J
Mvh Anette