Kallelse förbundsstämma 2014

Datum: 22 mars. Plats: World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1.

Tid: klockan 10 – 12. Fullmaktsgranskning 9.30 – 10. Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 15 januari.

Valberedningens förlag

Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen finns att beskåda under ”Stämma 2013” och har nu uppdaterats med förslag på revisorer. Om nån mer är intresserad av att hjälpa till med styrelsearbetet så mottas detta med glädje, en ledamotspost är ännu vakant. Kontakta valberedningen på valberedning@kendoförbundet.se eller info@kendoforbundet.se