Gradering kendo till och med 1 kyu, IKSU kendo 28-29/5

IKSU kendo kommer att anordna gradering till och med 1 kyu helgen 28-29/5. Graderingen sker på söndagen 29/5 med start kl. 13.30 i salen Rom, på anläggningen IKSU Sport. Salen är tillgänglig för uppvärmning och förberedelse från och med kl. 13.00.

Graderingen kommer föregås av en förberedande träningsdag under lördagen med start kl. 09.30. Räkna med en heldag. Närmare detaljer kommer längre fram. Vi kommer att vara i salarna Manchester och Newcastle på IKSU Sport.

Avgiften för gradering till 5 kyu (första gradering för den som är under 13 år) är 20 kronor. För gradering 4-1 kyu är avgiften 150 kronor. Betalning sker efter genomförd och godkänd gradering. Det förberedande lägret är avgiftsfritt men deltagarna får stå för lunch själva.

Anmälan görs till info@iksukendo.se. Sista datum för anmälan är 8/5.

Kendoförbundet bjuder in till det första årliga nationella domarseminariumet!

Den 14-16 november 2014 kommer Mats Wahlqvist, 7 dan renshi, hålla det första av förhoppningvis många årliga domarläger.
Lägret, som är tänkt flyttas runt mellan Götaland, Svealand och Norrland, hålls detta år i Budohuset, Uppsala.
Lägret kostar endast 100kr (betalas på plats) för shinpandeltagare och är öppet för alla med nidan och uppåt.
Alla med lägre grad får komma och gratis träna shiai på lägret.
Det kommer även hållas en gradering 1 kyu och 1 dan på söndagen.
Uppsala Kendo erbjuder gratis golvlogi i Budohuset.

Anmäl er till lägret här.
Sista anmälan till lägret är den 9 november.

Anmäl er till graderingen här.
Anmälan till gradering ska ske senast den 13 oktober.

Schema
Fredag:
20:00-21:00 Fri keiko
Lördag:
09:00-11:30 Domarträning
Lunch
13:00-17:00 Domarträning
17:00-18:00 Fri keiko
Söndag:
09:00-11:00 Domarträning
11:00-12:00 Träning för graderingsdomare och gradering 1 kyu och 1 dan
12:00-13:00 Fri keiko

Gradering upp till 1 kyu i Göbetborg 5-6 oktober

Möjlighet att gradera till 1 kyu erbjuds av Shobukans dojo den 5-6 oktober.

Denna helg har vi ett iaido MSR koryuläger med tonvikt på shoden, mycket detaljer – i Victoriaskolan (Shobukans dojo) i Göteborg. Instruktör Takao Momiyama.
I dagarna kommer det upp ett evenemang på detta, men definitiv anmälan sker per mejl till mig. (raili.h.salminen@gmail.com ).

http://www.shobukan.se/