2020-08-12 Kompletterande information: Covid-19 Kendo och Naginata

Det har inkommit önskemål om förtydliganden gällande Kendoförbundets rekommendationer om munskydd.
Kendoförbundet har tagit fram riktlinjer och regler gällande träning och tävling under pandemin i dialog med myndigheter, riksorganisationer och inom fältet relevanta forskare.

Vi vill därav fastställa följande.

-Syftet är att få ner risken för droppsmitta/stänk vid kiai från personer som ej ännu visat symptom. Personer med symtom ska under inga omständigheter delta i träning, tävling eller övriga aktiviter under kendoförbundet och dess klubbar.

-De enklaste typen av skydden är de vanliga munskydden. De är ofta ljusblå och känns igen från sjukvården. Som ett stänkskydd som hindrar dig från att smitta andra. Det är dessa vi främst rekommenderar för träning/tävling.
-Engångsskydd skall efter användning slängas på ett sådant sätt att den som hanterar ev sopor ej kommer i kontakt med dem. Om du när du tar av munskyddet tar framtill på det med dina händer skall händerna direkt efteråt tvättas och/eller spritas.

-Flergångsskydd i tyg för syftet att använda i kendo/naginata kan användas och bör ha flera, helst 4 lager tyg för att motsvara de ljusblåa engångsskydden. Ett mindre antal lager ger fortfarande en minskning av risken för droppsmitta enligt japanska kendoförbundets beställda studie. En tenugui vikt enligt de instruktioner som AJKF publicerat fungerar för de syften vi redovisat. För den som tycker det blir för tungt att andas med en sådan lösning rekommenderar vi istället engångsmunskydden nämnda i punkten ovan. Tenugui eller annan för syftet konstruerat tygskydd skall tvättas och/eller bytas varje dag för att fylla sin funktion.

-För att helt förhindra att du blir smittad så krävs andra skydd som vi i dagsläget inte kräver av våra kendokas (de komplexare skydden finns i klasserna FFP1,FFP2 och FFP3. Begrepp som ni kanske sett och hört om i media). För att ett tygskydd ska komma i närheten av dessa skyddsklasser så krävs det mellan sex till tolv lager tyg. Det är inget vi rekommenderar OM ni vill uppnå en högre nivå av skydd. CE märkta skydd med FFP-klassning är det enda som är garanterat en uppmätt nivå av skydd på denna nivå. Folkhälsomyndigheten bedömer att den nivån av skydd dock, i dagsläget, enbart behövs inom vården.

-Folkhälsomyndigheten gör bedömningar för specifika riskutsatta verksamheter men kan av förståeliga skäl inte publicera dem alla på sin hemsida. När en verksamhet är av mer omfattande karaktär såsom t.ex. med sveriges körsångare så görs dock uttalanden i samråd då informationsvärdet bedöms högt och råden är av mindre avvikande karaktär och därav ej kan orsaka förvirring gällande de allmäna riktlinjerna.

-Då pandemin ser ut att hålla i sig sett till ett europeiskt perspektiv så kommer de tävlingar som eventuellt går av stapeln under 2021 med högsta sannolikhet ha krav på sig gällande använding av munskydd. Vi ser det som strategiskt relevant för våra landslag att vänja sig vid att träna med de begränsningar som munskydden skapar inför dessa kommande tävlingar.

-Om ni har sjukvårdspersonal med kunskap om använding av munskydd i era klubbar så rådfråga dem gärna om hur ni på ett säkert sätt använder dylika sett till just perspektivet att minska stänk/droppsmitta. Poängtera gärna att vi alltså INTE hävdar att detta ger ett hundraprocentigt skydd. Dessa åtgärder är inte att jämföra i effektivitet med de mycket mer omfattande kraven som våra vänner med jobb inom vården arbetar under.

Urval av källor/underlag:
Folkhälsomyndigheten: Telefonsamtal samt hemsida
ECDC: Telefonsamtal samt hemsida
Karolinska Institutet: forskningsrapport
Annals of Internal Medicine: Studie om asymptomatisk smitta
Osaka University: Aktuell forskning av samt länkad forskning inom fältet via Masayuki Miyasaka (Md, PHD Biomedical Sciences Osaka University, ansvarig vid FIK/AJKF för dopingfrågor, forskare inom genetik, virusmutation m.m…)
All Japan Kendo Federation:
studie av aerosol spridning (uppdaterad 24 juni)
ursprungligt uttalande (AJKF) (4 Juni)