Covid-19: rekommendationer inför vt 2022

Vårterminen står för dörren för många av våra klubbar mitt i en tuff smittspridningsperiod och från styrelsens sida vill vi därför komma med några påminnelser och förtydliganden. FoHM har under den senaste månaden kommit med flera skärpningar av rådande restriktioner, men hittills har dessa inte resulterat i några tilläggsrekommendationer från våra moderförbund RF och SBoK. I väntan på eventuella tillägg eller förtydliganden från dessa har vi därför valt att inte heller justera våra tidigare rekommendationer.

Vi vill dock påminna om att Kendoförbundet fortfarande rekommenderar munskyddsanvändning i följande sammanhang:

  • vid träning och tävling inom kendo, jodo eller naginata som samlar deltagare från flera klubbar,
  • vid landslagsträning inom kendo, jodo eller naginata eftersom munskyddskrav fortfarande förväntas i internationella sammanhang under en längre tid framöver.

Utöver detta rekommenderar vi varje klubb att internt ta diskussionen om hur man förebygger smittspridning och säkerställer att medlemmarna känner sig så trygga som möjligt under träning.