Årsstämma

I undersidorna till denna sida hittar du de dokument som presenterades vid Kendoförbundets årsstämmor de senaste åren. För nästa års stämma kommer sidan att läggas upp i januari det aktuella året.