Stämmor 2012

Kallelse till Förbundsstämman 2012

Datum: Lördag 24 mars 2012 Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Tid: 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning från kl 09.30
Dagordning 20120324
Fullmakt
Motion angående stadgeändringar
Styrelsens yttrande angående motionen om stadgeändringar
Revisionsförslag för stadgar enligt motion
Jämställdhetspolicy
Verksamhetsberättelse 2011
Balansräkning 2011
Resultaträkning 2011
Chefrapport 2011
Budget 2012
Revisionsberättelse Verksamheten 2011
Verksamhetsplan 2012
Valberedningens förslag
Stadgar_20110326 (dvs nuvarande stadgar)

Kallelse till Extra Förbundsstämma med anledning av bordlagt punkt om ekonomin på stämman 20110326

Datum: Lördag 14 januari 2012 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo o Kampsportsförbundets kansli
Tid: 10.00 – 11.00, fullmaktsgranskning från kl 09.30
Dagordning
Presentation av ekonomin 2010
Fullmakt (Uppdaterad)