Stämma 2016

Här kommer info inför stämman att publiceras och medlemmar kallas till ordinarie Förbundsstämma för Svenska Kendoförbundet

Nomineringsblankett skickades ut i slutet på 2015 till klubbarnas epostadress (kom ihåg att uppdatera!) som stod angiven på SBoKs hemsida. Tänk på att alltid nominera, även om det är sittande styrelsen som får förnyat förtroende.

Datum:  19 mars 2016
Plats:  World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm
Tid: klockan 10 – 12.
Fullmaktsgranskning 9.30 – 10. Klicka här för blanketten: Fullmakt-2016

Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 15 januari.

DOKUMENT publiceras successivt och är klickbara för att öppna då.

§ 2 Röstlängd Kendo
§ 3, 7 Kallelse och Dagordning
§ 8 Verksamhetsberättelse 2015
§ 9 Bokslut 2015
prel Kendo_BR_2015
prel Kendo_RR_2015
§ 10, 11 Revisionsberättelse  publiceras i mars
§ 12 Propositioner
Proposition-1-Valberedningens-sammansättning.pdf
Proposition-2-Mandatperioder-styrelsen.pdf
Proposition-3-Avskaffa-ledamöter.pdf
§ 13 Motioner  Inga motioner har inkommit
§ 14 Verksamhetsplan 2016
§ 18 Budget 2016
§ 19-24 Valberedningens förslag Nominering_2016