Stämma 2014

Presentation Årsmöte_2014

Härmed kallas medlemmar till ordinarie Förbundsstämma för Svenska Kendoförbundet

Datum: Lördag 22 mars 2014
Plats: World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1.
Tid: klockan 10 – 12. Fullmaktsgranskning 9.30 – 10.
Fullmaktsblankett

Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 15 januari.

DOKUMENT publiceras successivt

§ 2 Röstlängd
Preliminär röstlängd finner ni här:
http://www.budokampsport.se/dokument/rostlangd-kendo-2014
§ 3, 7  Kallelse och Dagordning
Kallelse och föredragningslista 2014
§ 8    Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2013
§ 9    Bokslut 2013
Chefrapport 2013
Resultatrapport 2013
Balansrapport 2013
§ 10, 11   Revisionsberättelse
Revisionsberättelse 2013
§ 12  Propositioner
Stadgeändringsförslag från SBoK 2014
Proposition från Kendoförbundet
Stadgar Kendoförbundet 20140322 prel
§ 13  Motioner
Motion från Kibo dojo ” Föreningars och utövares frivillighet avseende Budopass”
Motionssvar
§14  Verksamhetsplanering 2014
Verksamhetsplan 2014
§ 18 Budget 2014
Budget 2014
§19-24 Valberedningens förslag 
Valberedningens förslag 2014

Nomineringsblankett kendoförbundet 2014