Stämma 2011

Information årsmöte 2011

Presentation förbundsstämman 2011 med uppdaterad verksamhetsplan.

Kallelse till Förbundsstämman 2011

Datum: Lördag 26 mars 2011 Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm
Tid: 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning från kl 09.30
Dagordning
Fullmakt 2011
Motion angående instruktörsläger för kendo
Proposition angående ändring av iaidons tävlingsregler
Proposition angående stadgeändringar
Föreslagna stadgar från SB&K – Uppdaterad 3 mars
Styrelsens yttrande över motion angående instruktörsläger
Kendoförbundets verksamhetsberättelse 2010