Stämma 2013

Presentation Årsmöte_2013

Information årsmöte 2013

Datum för årsstämman blir den 23 mars, i anslutning till SB&Ks årsstämma.
Plats: World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70. Tiden kl 10-12. Fullmaktsgranskning 9.30-10.

Förslag till ärenden (motioner) som ska behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 15 januari.

Dagordning
Fullmakt
Verksamhetsberättelse 2012
Resultat 2012 och Balans 2012 samt Resultat, balans 2012 fr SBoK kansli 130307
Chefsrapport 2012
Revisionsberättelse Verksamheten 2012
Verksamhetsplan 2013
Budget 2013
Valberedningens förslag 2013