Stämma 2015

Här kommer info inför stämman att publiceras och medlemmar kallas till ordinarie Förbundsstämma för Svenska Kendoförbundet

Nomineringsblankett skickades ut i slutet på 2014 till klubbarnas epostadress som stod angiven på SBoKs hemsida. Tänk på att alltid nominera, även om det är sittande styrelsen som får förnyat förtroende. Nominering_2015

Datum:  28 mars 2014
Plats:  World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm
Tid: klockan 10 – 12. Fullmaktsgranskning 9.45 – 10.
Fullmakt 2015

Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 15 januari.

DOKUMENT publiceras successivt

§ 2 Röstlängd
Röstlangd 2015
§ 3, 7  Kallelse och Dagordning
Kallelse och föredragningslista 2015
§ 8    Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014
§ 9    Bokslut 2014
Balansräkning 2014 uppdaterad
Resultatrapport 2014 uppdaterad
Kendoförbundet Redovisning 2014
§ 10, 11   Revisionsberättelse
Revisionsberättelse 2014 sign
§ 12  Propositioner
Inga propositioner föreligger
§ 13  Motioner
Inga nya motioner har inkommit
Motionssvar 2015
§14  Verksamhetsplanering 2015
Verksamhetsplan 2015
§ 18 Budget 2015
Budget 2015
§19-24 Valberedningens förslag
Nominering 2015