Stämma 2018

Medlemmarna kallas till ordinarie Förbundsstämma för Svenska Kendoförbundet.

Se kallelse och föredragningslista här: 3,7 – Kallelse och föredragningslista 2018

Skriv ut fullmaktsblanketten här: Fullmakt-2018

Nedan kommer information inför stämman att läggas upp successivt.

Datum: Lördag 17 mars 2018
Plats: World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1
Tid: 10:00 – 12:00
Fullmaktsgranskning: 9:45 – 10:00

Nomineringsblankett skickades ut i början på 2018 till klubbarnas e-postadresser. Tänk på att alltid nominera, även om det är sittande styrelse som får förnyat förtroende.

Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari.

DOKUMENT publiceras successivt HÄR:

Verksamhetsberättelse 2017: 8 – Verksamhetsbera_ttelse 2017
Revisionsrapport: 10 – revisionsrapport
Verksamhetsplan 2018:  14 – Verksamhetsplan 2018
Budget 2018:  18 – Budget 2018