Årsstämmor

Här hittar du dokument från Kendoförbundets årsstämmor de senaste åren. Årsstämman annonseras normalt i januari och genomförs i mars.

2021

Protokoll från årsstämman 2021

2020

Protokoll från årsstämman 2020

2019

Protokoll från årsstämman 2019

2018

Protokoll från årsstämman 2018
Kallelse och föredragningslista 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Revisionsrapport 2017
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018

2017

Protokoll från årsstämman 2017
Kallelse och föredragningslista 2017
Balansrapport 2016
Resultatrapport 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017

2016

Protokoll från årsstämman 2016
Kallelse och dagordning 2016
Röstlängd 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Balansräkning 2015
Resultaträkning 2015
Proposition 1 – Valberedningens sammansättning
Proposition 2 – Mandatperioder, styrelsen
Proposition 3 – Avskaffa ledamöter
Verksamhetsplan 2016
Budget 2016

2015

Protokoll från årsstämman 2015
Kallelse och föredragningslista 2015
Röstlängd 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Balansrapport 2014
Resultatrapport 2014
Ekonomisk redovisning 2014
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Budget 2015

2014

Protokoll från årsstämman 2014
Presentation årsstämman 2014
Kallelse och föredragningslista 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Chefsrapport 2013
Resultatrapport 2013
Balansrapport 2013
Revisionsberättelse 2013
Stadgeändringsförslag från SBoK 2014
Proposition från Kendoförbundet 2014
Stadgar Kendoförbundet 20140322 (prel.)
Motion från Kibo dojo angående budopassets frivillighet
Styrelsens motionssvar
Verksamhetsplan 2014
Budget 2014

2013

Protokoll från årsstämman 2013
Presentation, årsstämman 2013
Dagordning 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Resultat- och balansrapport 2012
Chefsrapport 2012
Revisionsberättelse 2012
Verksamhetsplan 2013
Budget 2013

2012

Protokoll från årsstämman 2012
Dagordning 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Balansräkning 2011
Resultaträkning 2011
Chefsrapport 2011
Revisionsberättelse 2011
Budget 2012
Verksamhetsplan 2012
Motion angående stadgeändringar
Styrelsens yttrande angående motion
Revisionsförslag för stadgar enligt motion
Jämställdhetspolicy

2011

Protokoll från årsstämman 2011
Protokoll från extra årsstämman 2011 (2012-01-14)
Dagordning till årsstämman 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Motion angående instruktörsläger för kendo
Proposition angående ändring av iaidons tävlingsregler
Proposition angående stadgeändringar
Föreslagna stadgar från SBoK
Styrelsens yttrande över motion angående instruktörsläger

2010

Protokoll från årsstämman 2010
Verksamhetsberättelse 2009 (SBoK)

2009

Protokoll från årsmötet 2009
Protokoll från Svenska kendoförbundets bildandemöte
Verksamhetsberättelse 2008

2008

Protokoll från årsmötet 2008
Verksamhetsberättelse 2007

2007

Protokoll från årsmötet 2007
Verksamhetsberättelse 2006

2006

Verksamhetsberättelse 2005

2005

Verksamhetsberättelse 2004

2004

Verksamhetsberättelse 2003

2003

Verksamhetsberättelse 2002