Blanketter

Ekonomi

Ersättning för utlägg eller förskott kan begäras av t ex landslagsledning för kostnader som ska täckas av Kendoförbundet. Ansökan om dessa görs direkt till SBoKs kansli med hjälp av blanketterna nedan. Digitala kvitton går bra att skicka in digitalt, lösa kassakvitton ska numreras och skickas in fysiskt via post tillsammans med blanketten. Kansliet betalar ut pengarna efter att ansökan attesterats av Kendoförbundet, för att snabba på processen är det därför positivt om du tar kontakt med artansvarig eller förbundskassör i förväg. Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här.

Arrangera gradering, kyu och dan

Svenska dan-graderingar arrangeras av klubbar men administreras av förbundsrepresentanter. Förening som önskar stå värd för dangradering välkomnas att söka via formuläret Ansökan att arrangera dangradering. Mer information om det hela hittar du på sidan Arrangera gradering.

De blanketter som behövs vid kyu-graderingar, finns både som Word-dokument och som pdf. Frågor ställs till register@kendoforbundet.se eller respektive artansvarig. Efter graderingen mailas underlag + sammanställning till register@kendoforbundet.se.

Diplom för kyugradering beställs här: budokampsport.se/produkt-kategori/diplom/

Gradera utomlands

Mer information om gradering utomlands finns på sidan För dig som ska gradera.