Här samlas som en historik de kommentarer ordförande har skrivit under ”Ordförande har ordet” för resp år.

Ordförande 2013 Anette Persson Sunje
Ordförande 2012 Anette Persson Sunje
Ordförande 2011 Anette Persson Sunje
Ordförande 2010 Nils Björkegård
Ordförande 2009 Dan Fujii