SBoKs årsstämma 2022

Svenska budo- och kampsportsförbundets årsstämma kommer även 2022 att genomföras digitalt. All information finns på https://www.budokampsport.se/2021/11/30/sbks-arsstamma-26-mars-2022/