SBoKs årsstämma 2023

SBoK planerar att genomföra årsstämman 2023 fysiskt 25/3. Tid och plats kommer presenteras längre fram.