Jodo-SM 2023

Jodo-SM 2023 kommer arrangeras i Falkenberg 25-26 mars 2023. Graderingar upp till 3 dan planeras. Mer information kommer.

21st EJC (jodo-EM)

Jodo-EM 2023 kommer att hållas i Magglingen, Schweiz. Mer information kommer.