Styrelsemöte (budget)

Styrelsemöte på distans. Endast budgetförslag för 2023 kommer diskuteras på detta möte.