Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Motioner till styrelsemötet skickas med fördel in i god tid innan mötet. Förväntade ärenden: Ratificering av iaidolandslaget 2021 Landslagsledning kyudo

Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner skickas med fördel in i god tid innan mötet.

Styrelsemöte

Digitalt styrelsemöte för SKFs styrelse. Frågor som bör avhandlas på mötet skickas förslagsvis till styrelse@kendoforbundet.se senast några dagar innan mötet.

Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner/ansökningar bör inkomma till styrelsen i god tid innan mötet.

Styrelsemöte (budget)

Styrelsemöte på distans. Endast budgetförslag för 2023 kommer diskuteras på detta möte.

Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner till styrelsen bör inkomma i god tid före mötet.

Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner till mötet bör inkomma i god tid innan mötet.