Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner till mötet bör inkomma i god tid innan mötet.

Styrelsemöte

Styrelsemöte på distans. Eventuella motioner bör inkomma till styrelsen i god tid innan mötet. Notera att detta är det sista styrelsemötet innan årsmötet.