Styrelse/Funktionärer

Förbundsstyrelsen
Ordförande – Isak Rubensson (ordforande@kendoforbundet.se)
Vice Ordförande – Peter Höglund (viceordforande@kendoforbundet.se)
Sekreterare – Martin Ledin (sekreterare@kendoforbundet.se)
Kassör – Lill Markusson (kassor@kendoforbundet.se)
Ledamot Kendoansvarig – Nils Björkegård (kendo@kendoforbundet.se)
Ledamot Iaidoansvarig – Peter Höglund (iaido@kendoforbundet.se)
Ledamot Jodoansvarig – Mattias Jansson (jodo@kendoforbundet.se)
Ledamot Kyudoansvarig – Uwe Klosa (kyudo@kendoforbundet.se)
Ledamot Naginataansvarig – Kirsi Höglund (naginata@kendoforbundet.se)

Valberedning (valberedning@kendoforbundet.se)
Martin Lindgren (sammankallande), Amanda Gydemo Östbom, Mats Wahlqvist

Revisorer (revisor@kendoforbundet.se)
Jonas Karlberg, Jimmy Thorsell

Särskilda ansvarsområden (info@kendoforbundet.se)
Webmaster – Anke Johannmeyer (webmaster@kendoforbundet.se)
Registeransvarig – Martin Ledin (register@kendoforbundet.se)
Regelansvarig – Anette Persson Sunje
Diplomansvarig – Anette Persson Sunje
Dokumentansvarig – Peter Höglund
Elitansvarig – Peter Höglund (elit@kendoforbundet.se)
Jämställdhets-/Mångfaldsansvarig – Kirsi Höglund (likabehandling@kendoforbundet.se)
Anti-Doping Representative till FIK – Joachim Persson (doping@kendoforbundet.se)