Arrangera tävling

Information om våra arters resp SM finns under respektive arts egen sida. Där finner du även info om regelbundet återkommande idrottsspecifika tävlingar.

Följande är ett stöddokument för den som önskar att arrangera SM:
Att arrangera SM – tips och mall för ansökan

För en lista över framtida SM, EM och VM, se under Kalendarium

Krav på ansökan om tillstånd för tävling

Alla tävlingar skall ansöka om tävlingssanktion hos SBoK, ansökan görs på: https://www.budokampsport.se/ansokningar/sanktion/

Läkarkrav: Enligt SBoKs förbundsstyrelsebeslut 2006-11-05 skall sanktionerade tävlingar inom förbundet ha legitimerad läkare med undantag för BJJ (Brasiliansk Jiu-jitsu), kyokushin kata, kendo kata, naginata engi, iaido, jodo, kyudo, shorinji kempo embu. Läkaren ska kontrolleras hos socialstyrelsen innan ni sänder in sanktionsansökan, skicka e-post med namn och personnummer på läkaren till hosp@socialstyrelsen.se. De underförbund som har tävlingar vilka inte omfattas av Kampsportslagen kan besluta att i stället för kravet på läkares närvaro vid tävling tillåta sjuksköterska med gällande legitimation registrerad hos Socialstyrelsen.