Gradering utomlands

Gradering utomlands
Anmälan till gradering utomlands sker med Kendoförbundets blankett.  Blankett Gradering Utomlands. Den ifyllda blanketten skall mailas till register@kendoforbundet.se
Efter lyckad gradering SKALL INTE diplomkopia sändas till registret.

Ansökan måste vara ordförande/registeransvarig tillhanda minst en månad före tillfället där gradering ska ske.

Ansökan till 1 dan SKALL POSTAS tillsammans med två st foton till Registeransvarig Kendoförbundet (adress finns under Kontakt).

Kostnaden för din gradering betalas om (artansvarig ej angett annat) vid utlandsgradering till förbundets konto varpå förbundet betalar vidare till relevant internationellt konto.

I de flesta fall är det lämpligt att förbundet står för inbetalningen till EKF, ENF eller motsvarande instans, om inte arrangören begärt annorlunda. För gradering i Japan  inom ZNKR (Iaido, Jodo, Kendo) gäller ytterligare regler angivna i nedan länkat dokument.

Samtliga graderingsavgifter, 1dan (Shodan) och uppåt skall betalas innan evenemanget. Endast i undantag accepteras betalning på plats.

Läs gärna igenom detta dokument innan: Direktiv gradering utomlands (direktiven kommer att uppdateras under 2019)

Se EKF´s kalender för aktuella evenemang och graderingstillfällen utomlands

http://www.ekf-eu.com/agenda.cfm

Shogo – Kendo, Iaido, Jodo
Vi håller på och uppdaterar rutinerna för tilldelning av Shogo.
En översikt över det tills vidare aktuella flödet finns i följande dokument:
Shogo Kendo Iaido Jodo)