Gradering utomlands

Anmälan till dan-gradering utomlands görs med blanketten Gradering Utomlands som mailas till register@kendoforbundet.se minst en månad före det aktuella graderingstillfället.
Efter lyckad gradering ska diplomkopia INTE sändas till registret.

OBS! Ansökan till 1 dan ska postas tillsammans med två foton till Registeransvarig Kendoförbundet (adress finns under Kontakt).

Kostnaden för din utlandsgradering betalas normalt till förbundets konto varpå förbundet betalar vidare till relevant internationellt konto. Eventuella avvikelser från detta meddelas av artansvarig. Samtliga dan-graderingsavgifter ska betalas innan evenemanget. Endast i undantag accepteras betalning på plats.

För gradering i Japan inom ZNKR (iaido, jodo, kendo) gäller ytterligare regler angivna i nedan länkat dokument.

Läs gärna igenom detta dokument innan: Direktiv gradering utomlands