Shogo

Shogo-kommittén består av fem personer som alla innehar minst 6 dan i kendo, iaido eller jodo. Kommittén ansvarar för att granska inkomna ansökningar till shogo-graderna renshi respektive kyoshi och rekommenderar vilka ansökningar som ska godkännas två gånger per år. Det formella beslutet om godkännande eller avslag tas av Kendoförbundets styrelse.

Efter godkänd ansökan tillkommer en registreringsavgift på 100 euro som betalas av den ansökande till Europeiska Kendoförbundet.

Skicka ansökan till waldesteal@gmail.com

Shogo-kommitténs medlemmar:

Mats Wahlqvist, kendo 7dan kyoshi
Takao Momiyama, iaido 7dan kyoshi samt jodo 7dan kyoshi
Kumi Sato, kendo 7dan renshi
Martin Lindgren, iaido 7dan renshi
Terje Andersen, kendo 6dan

Shogo-kommitténs sammansättning ska ses över årligen av Kendoförbundets styrelse. Denna översyn gjordes senast i november 2021.

Aktuella dokument: