Gradering i Sverige:
För gradering vid svenska graderingstillfällen sker anmälan via ett webformulär som läggs upp i samband med information om tillfället. Se under GRADERINGSTILLFÄLLEN för info om vilka tillfällen som erbjuds just nu.

Förening som önskar stå värd för dangradering välkomnas att söka via formuläret Ansökan att arrangera dangradering
Se även under ”Blankletter för arrangör av gradering” samt tips för arrangör i Graderingsreglerna

Gradering utomlands :
Ansökan sker på särskild blankett (webformulär är under utveckling), se under Gradering utomlands