Ansökan att arrangera dangradering

Kendoförbundet är formellt ansvarigt för alla dangraderingar som arrangeras i Sverige. Förening som önskar arrangera Dangradering skall fylla i denna blankett. Då har Kendoförbundet all information som behövs för att bedöma om arrangemanget uppfyller de formella krav som finns samt att lägga upp tillfället i EKFs kalendarium.