Gradering utomlands
Anmälan till gradering utomlands sker med Kendoförbundets blankett.  Blankett Gradering Utomlands. Den ifyllda blanketten skall mailas till register@kendoforbundet.se
Efter lyckad gradering SKALL INTE diplomkopia sändas till registret.

Ansökan måste vara ordförande/registeransvarig tillhanda minst en månad före tillfället där gradering ska ske.

Ansökan till 1 dan SKALL POSTAS tillsammans med två st foton till Registeransvarig Kendoförbundet (adress finns under Kontakt).

Läs gärna igenom detta dokument innan: Direktiv gradering utomlands

Se EKF´s kalender för aktuella evenemang och graderingstillfällen utomlands

http://www.ekf-eu.com/agenda.cfm

Shogo – Kendo, Iaido, Jodo
Vi håller på och uppdaterar rutinerna för tilldelning av Shogo.
En översikt över det tills vidare aktuella flödet finns i följande dokument:
Shogo Kendo Iaido Jodo)