Gradering utomlands
Anmälan till gradering utomlands sker med Kendoförbundets blankett.  Blankett Gradering Utomlands (2014). Blanketten kan mailas till register@kendoforbundet.se
Efter lyckad gradering SKALL diplomkopia sändas till registret.

Ansökan måste vara ordförande/registeransvarig tillhanda minst en månad före tillfället där gradering ska ske.

Ansökan till 1 dan SKALL POSTAS tillsammans med två st foton till Registeransvarig Kendoförbundet (adress finns under Kontakt).

Läs gärna igenom detta dokument innan: Direktiv gradering utomlands (2014)

Se EKF´s kalender för graderingstillfällen utomlands EKF kalender 20170127

Shogo – Kendo, Iaido, Jodo
En översikt över flödet finns här: Shogo Kendo Iaido Jodo (2014)