Här hittar du alla förbundets graderingsregler.

Graderingsregler Kendo Iaido Jodo (Uppdaterade 2012-12-16) Obs! att dessa graderingsregler kommer att uppdateras snarast för att överensstämma med den senaste versionen av EKFs regler som återfinns här nedanför.
Graderingsregler Naginata (Uppdaterade 2014-05-03)
Graderingsregler Kyudo (Uppdaterade 2020-07-04)
Direktiv gradering utomlands (2014)

EKFs graderingsregler finns här: EKF GRADING RULES (uppdaterade 2019)