Här hittar du alla förbundets graderingsregler.

Graderingsregler Iaido, Jodo, Kendo (uppdaterade 2020-08-08)
Graderingsregler Naginata (uppdaterade 2014-05-03)
Graderingsregler Kyudo (uppdaterade 2020-07-04)
Direktiv gradering utomlands (2014)

EKFs graderingsregler finns här: EKF GRADING RULES (uppdaterade 2019)