Här hittar du alla förbundets graderingsregler.

Graderingsregler Kendo Iaido Jodo (Uppdaterade 2012-12-16)
Graderingsregler Naginata (Uppdaterade 2014-05-03)
Graderingsregler Kyudo (Uppdaterade 2010-02-03)
Direktiv gradering utomlands (2014)

EKFs graderingsregler finns här: EKF Grading rules (2012)