Iaido

Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet, såsom det traditionellt övades av den japanska krigaradeln, samurajerna. Svärdets lätt krökta form och sättet man bar det på, tätt intill kroppen, gjorde det möjligt att snabbt dra och attackera i en och samma rörelse. Denna dragteknik utvecklades till den kampkonst som vi idag kallar iaido. Andra namn på samma typ av svärdskonst är iaijutsu, batto eller battojutsu.

I·AI·DŌ: ”dō” betyder ”väg och syftar på iaido som en livsväg. Termen ”iai” har länge använts om denna typ av svärdsteknik på japanska men har ett något osäkert ursprung.

Vanligtvis tränas iaido med ett riktigt svärd men utan fysisk motståndare. Istället utförs teknikerna mot en tänkt motståndare i form av olika träningsscenarion, kata. Det förekommer också att iaido tränas i par med träningssvärd av trä. Som nybörjare använder man ofta träsvärd (bokutō eller bokken på japanska) även mot tänkta motståndare. Ganska snart övergår man ofta till att träna med ett trubbigt metallsvärd som kallas iaitō (även mogitō). Med tiden kan det även bli aktuellt att träna med ett skarpslipat svärd, shinken, men rutinerna för när detta uppmuntras/tillåts varierar mellan olika klubbar och iaido-traditioner.

Iaidon har sina rötter i stridsträning, men idag tränas svärdskonst inte längre i strids- eller självförsvarssyfte utan som en form av meditation i rörelse, där man strävar efter att vara närvarande i sinne och kropp och har självförbättring som mål. Iaido-utövaren strävar efter att bevara lugnet i stressade situationer och att kunna behålla fokus och balans i alla sammanhang.