Iaido-klubbar

Kartan nedan visar de iaido-klubbar i Sverige som är anslutna till Svenska kendoförbundet. Färgkodningen är ett försök att visa vilka klubbar som tränar inom samma eller närliggande traditionella stilar (koryu iai). Klubbar med en stjärna tränar även ZNKR iai, den gemensamma stil som Svenska kendoförbundet administrerar graderingar och tävlingar inom. Informationen i kartan uppdaterades senast i oktober 2021.