Inför kommande utlandsgraderingar

Efter några år utan möjlighet att gradera varken nationellt eller internationellt kanske rutinerna kring utlandsgradering är lite ringrostiga på sina håll. För säkerhets skull vill vi därför påminna om att det liksom tidigare finns en särskild blankett att fylla i för utlandsgradering. Denna ska skickas in till registeransvarig senast 1 månad innan det aktuella graderingstillfället. Några relevant stoppdatum är alltså…

  • senast 4 augusti för dan-gradering på iaido-EM i Modena, Italien, 4 september. (Notera att anmälan till träningsseminariet redan har stängt.)
  • senast 18 augusti för dan-gradering på jodo-EM i Stevenage, England, 18 september. (Anmälan till träningsseminariet stänger 17 juli.)

Information kring graderingar utomlands finns i vanlig ordning under Gradering & Tävling > Gradering utomlands.