Stort tack för Rikslägret 2022!

Under helgen som gick anordnades iaidons riksläger i Konradsbergshallen i Stockholm. Det var ett mycket välbesökt läger, med över 50 deltagare, säkert delvis tack vare att arrangörsklubben FSKA hade fått återstartspengar och därmed kunde göra deltagande på lägret helt kostnadsfritt. Extra kul var också att vi hade några iaidoka från Lettland med på lägret. Träningen leddes av Martin Lindgren 7dan renshi (ZNKR), Martin Agback 7dan renshi (NIK) och Matti Pajaujis 6 dan renshi (ZNKR) med stöd av Sida Yin 6dan (ZNKR) och Jesper Waldestål 6dan (ZNKR).

Rikslägret i iaido infördes framför allt som ett sätt att föra ut de uppdateringar eller förtydlingar av ZNKR iaido som förmedlas på iaido-EM varje år, och en stor del av lördagen användes därför till detta. Därefter gav Agback-sensei en introduktion till Nihon Iaido Kyokai tōhō samt en liten inblick i polis-iaido-skolan Keishicho Ryu.

Söndagen fortsatte med både ZNKR och koryu iai (utifrån deltagarnas val). Koryu-gruppen fokuserade detta år på Muso Shinden Ryu, men eftersom flera olika linjer av denna skola fanns representerade fick vi se varje kata som tränades i tre olika tappningar och testa på dem. En mycket intressant inblick i hur stora variationer som kan finnas inom vad som på ytan är en enda tradition.

Det hela avslutades med graderingar där tre personer klarade sina graderingar till 1dan och fem personer sina graderingar till 2dan. Dessutom graderade fyra personer till nya kyu-grader. Stort grattis till er alla!

Kendoförbundet vill till sist rikta ett mycket stort tack till arrangörer och instruktörer för ett mycket fint riksläger!