Här hittar ni länkar till andra organisationers kalendarier

Internationella kalendarier

European Kendo Federation Calendar (Kendo/Iaido/Jodo)
International Naginata Federation Calendar
International Kyudo Federation Calendar