Här samlas som en historik de kommentarer artansvarig har skrivit under för resp år.

Jodo Juli – November 2018

Artrapport Jodo Mars – Maj 2018
Artrapport Jodo 2015 sep-okt
Artrapport Jodo 2015 mars-apr
Artrapport Jodo 2015 feb
Artrapport Jodo 2015 jan
Artrapport Jodo 2014 jul-sep
Artrapport Jodo 2014 mars-april
Artrapport Jodo 2014 feb
Artrapport Jodo 2014 jan
Artrapport Jodo 2013 dec
Artrapport Jodo 2013 sept-okt
Artrapport Jodo 2013 jan-aug
Info Jodo 2012
Info Jodo 2011
Info Jodo 2010
Info Jodo 2009
Info Jodo 2008