AJKF Kendo Dan examination 4-7 dan at 16WKC

AJKF inbjuder till att grader 4-7 dan den 1 juni 2015 i samband med KendoVM i Japan

Se bilagt villkor för sökande samt avgifter från AJKF: Instruktion från AJKF för sökande
Alla sökande måste fylla i följande blankett Application Form for AJKF Dan Examination_16WKC (obs att orginalet med signatur ska skickas!)
samt måste bilägga en kopia av sitt diplom.

Dessa postas till:
Svenska Budo&Kampsportförbundet /Svenska Kendoförbundet
Att: Anette Persson Sunje
Ölandsgatan 42, SE-116 63 Stockholm, SWEDEN

Kendoförbundet måste skicka en samlad ansökan (individuella blanketter till AJKF mottages inte av AJKF). Då denna ska vara AJKF tillhanda i tid måste sista datum för inskickande av ansökan respekteras: 5 februari 2015. Inga ansökningar inkomna efter detta datum tas med.