Då anmälan till alla EM måste göras via Kendoförbundet måste även de som vill delta vid ev seminarier anmälas via förbundet. Detta görs enklast genom att fylla i formuläret och maila det till sekreterare@kendoforbundet.se. Blankett Deltagande EM

OBS att det endast gäller icke-tävlande, sökande till dangradering använder därför avsedd blankett, inte denna.

  • Ansökan ska vara sekreteraren tillhanda SENAST två veckor före Final Entry, helst före Pre-entry, kontakta manager för datum.
  • Inbetalning av avgifter sker till Kendoförbundets PG 61 21 20-6 SENAST två veckor före Final Entry