EKC2014 Dangraderingar 13 April 2014

Ansökan om tillstånd att gradera vid denna gradering ska vara ordförande (ordforande@kendoforbundet.se) tillhanda senast 15 februari 2014. Använd blanketten som hittas under GRADERING.

Obs att betalning av anmälningsavgiften ska vara Förbundet tillhanda senast 1 mars 2014 för att anmälan ska anses giltig.