Här samlas som en historik de kommentarer artansvarig har skrivit under för resp år.

Artrapport Kendo 2015 april
Artrapport Kendo 2015 jan-mar
Artrapport Kendo 2014 sep
Artrapport Kendo 2014 feb
Artrapport Kendo 2014 jan
Artrapport Kendo 2013 dec
Artrapport Kendo 2013 sep-nov
Artrapport Kendo 2013 jan-aug
Info Kendo 2012
Info Kendo 2011