2019

I december 2018 ratificerade Svenska Kendoförbundets styrelse det landslag som är uttaget för EM i Kyudo, 1-2 juni 2019 i Cornaredo, Italien.

Truppen består av:
Omae: Knut Högvall (Issha Kyudo Kai)
Niban: Uwe Klosa (Hokushinkan Kyudo)
Ochi: Ingemar Karlsson (Issha Kyudo Kai)
Reserv: Per Ybo (Hokushinkan Kyudo)

2018

På styrelsemötet den 30 januari 2018 ratificerade Kendoförbundets styrelse landslaget som deltar i World Kyudo Taikai i Tokyo i april 2018:

Omae: Knut Högvall (Issha Kyudo Kai)
Niban: Arne Högberg (Seikyukai)
Ochi: Jan Graaf (Kenshou Kyudo Kai)
Reserv: Uwe Klosa (Hokushinkan Kyudo)

Manager: Uwe Klosa (Hokushinkan Kyudo)

2017

Landslagsledning
Coach: Arne Högberg (Seikyukai)
Manager: Arne Högberg (Seikyukai)

Landslagstruppen
Uwe Klosa (Hokushinkan)
Per Ybo (Hokushinkan)
Thomas Oskarsson (Hokushinkan)
Ingemar Karlsson (Issha Kyudo Kai)

Knut Högvall (Issha Kyudo Kai)
Tommy Radesäter (Seikyukai)
Laszlo Hennyey (Seikyukai)
Rolf Svensson (Seikyukai)

2013

Landslagsledning
Coach: Arne Högberg
Manager: Arne Högberg

Landslagstruppen
Tommy Radesäter, Seikyukai
Laszlo Hennyey, Seikyukai
Rolf Svensson, Seikyukai