Ikkyu-gradering Naginata, 23 mars

Den 23e mars hålls ikkyu-gadering i Naginata på Budohuset, Uppsala
Tid: 10-12
Graderingsdomare: Jakob Ryngen (5 dan), Kirsi Höglund (4 dan), Lisa Sander (4 dan)
Graderingsansvarig: Kirsi Höglund, Uppsala Naginata