Här samlas som en historik de kommentarer artansvarig har skrivit under för resp år.

Artrapport Naginata 2014 jun-sep
Artrapport Naginata 2014 april
Artrapport Naginata 2013 nov
Artrapport Naginata 2013 jan-okt
Info Naginata 2011