Kendoförbundet strävar efter att dokumentera vilka riktlinjer vi följer. Dessa fastställs i ett antal policyer.

Policy för sponsring

Jämställdhetspolicy

Antidoping
Drogpolicy Kendoförbundet
Antidopingprogram
Antidoping plan
Antidoping plan mall
Kostpolicy RF
Kostpolicy SOK
Bekräftelse anti-doping
FIK anti-doping regler revision
Kostpolicy SOKWADA anteckningar